header02
Razem Lepiej? W Koszalinie na pewno! PDF Drukuj Email

 

cam00146m

Koniec wakacji jest dla Diakonii Koszalin zakończeniem intensywnego czasu realizacji kilku inicjatyw. Jedną z nich był projekt „Razem Lepiej", dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013
„Razem Lepiej – trans graniczny projekt senioralny" jest naturalną konsekwencją charytatywnych i społecznych działań na rzecz człowieka jakie prowadzi Diakonia Koszalin. Jest też konsekwencją kilkuletniej współpracy z partnerem niemieckim Pommersche Diakonieverein e.v Greifswald. Diakonia Koszalin oraz partner niemiecki funkcjonują w konkretnych środowiskach lokalnych i do ich zadań należy również wspieranie się nawzajem oraz wspólne szukanie rozwiązań problemów i wyzwań, przed którymi stoją nasze społeczności.

Projekt „ Razem Lepiej" stworzył platformę szkoleniowo-warsztatową dla seniorów w Koszalinie przy współudziale szkolących ze strony partnera niemieckiego. Punktem wyjścia przy tworzeniu idei projektu było zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakim stoi Polska, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz obserwacja rozwiązań stosowanych u naszych partnerów w Greifswaldzie(Niemcy). Coraz większym wyzwaniem staje się stworzenie seniorom satysfakcjonujących warunków życia, przy jednoczesnym aktywizowaniu ich do budowania na nowo swojej pozycji w społeczeństwie. Inspiracją przy tworzeniu projektu była inicjatywa, podjęta przez niemieckich partnerów projektu, o nazwie „Bürgerhafen". Jest to „Port Obywatelski", który „otwiera przestrzenie komunikacji pomiędzy obywatelami, osobami w każdym wieku, między instytucjami i państwami". Projekt ten realizowany jest przez Pommersche Diakonieverein e.v w Greifswaldzie. Wzorując się na tym przedsięwzięciu, koszaliński projekt „Razem Lepiej" umożliwił współpracę trans graniczną polegającą na połączeniu wiedzy i doświadczenia partnera niemieckiego z organizacją kursów dla seniorów w Koszalinie oraz wydobył ze lokalnej społeczności seniorów, którzy swoje nabyte w ciągu życia doświadczenie, będą chcieli w sposób użyteczny dla innych i bardzo aktywny wykorzystać. Organizatorzy zapewnili uczestnikom odpowiednie, wsparcie i doradztwo, aby utrzymać ich kompetencje i chęć do działania na rzecz społeczności. Ważnym elementem kursów było zapewnienie seniorom wspólnoty w intelektualnej i duchowej otwartości oraz zwiększenie aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej seniorów.
W projekcie uczestniczyło 30 polskich i 10 niemieckich seniorów.

 

znaczek-1pro

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

PODARUJ 1 %

Nasz cel: poszerzyć ofertę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Czytaj więcej >>