header-raczka
Diakonia - idea PDF Drukuj Email

Diakonia Koszalin jest charytatywną oraganizacją kościelną, która należy do struktur Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

IDEA

Podstawą diakonii jest aktywna troska o ludzi słabych, bezbronnych, starych i dzieci, niepełnosprawnych, wszystkich potrzebujących opieki i wsparcia, znajdujących się w sytuacjach wyjątkowych czy konfliktowych, udzielanie pomocy i porady, a także podejmowanie działań, które koncentrują się na eliminacji przyczyn zagrożeń, wszelkich patologii i zła.

BIBLIA

W Starym Testamencie słowo "diakonia" nie występuje, judaizm jednak zna określenie "służba" i "miłość". Występują one w apelach proroków, przykazaniu miłości bliźniego, prawodawstwie roku jubileuszowego. Prawo żydowskie nakazywało na przykład, by na święto Purim, człowiek poszukał biedniejszego od siebie i ofiarował mu jakiś dar (Est 9,22).

W Nowym Testamencie rzeczownik "diakonia" oznacza służbę miłosierdzia, do której, poprzez wyznawaną wiarę był zobowiązany każdy chrześcijanin. Jezus wszak powiedział: "Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście" (Mt 25,40).

"KRZYŻ Z KORONĄ"- SYMBOLIKA

Symbolika znaku: krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Korona oznacza Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią. Wraz z Chrystusem bierzemy udział w zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także zapowiedź otrzymania "korony żywota" (Obj 2,10).

Znak ten został zaprojektowany w 1925 roku przez prof. Richarda Boelanda jako znak misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją Eurodiakonii "krzyż z koroną" może być używany jako logo przez diakonie Kościołów protestanckich w Europie.


 

znaczek-1pro

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

PODARUJ 1 %

Nasz cel: poszerzyć ofertę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Czytaj więcej >>