header02
Niedziala Diakonii PDF Drukuj Email

niedziela diakonii4

 

 

Z okazji Niedzieli Diakonii dziękujemy wszystkim za pomoc, zaangażowanie, za wielkie serca włożone w realizowanie przykazania miłości. „W lewej ręce mocno trzymaj otwartą Biblię, a prawą ręką – i to jak należy – pomagaj bliźniemu, który potrzebuje twojej pomocy”.

               Izabela G.-Sokołowska                                                          ks. Janusz Staszczak    

                                                                    

Jak Jezus służył ludziom? On służąc ludziom pozostawił najpiękniejszy wzór do naśladowania. W centrum zainteresowania stał zawsze człowiek, obiektem jego miłości był zawsze cały

człowiek, jako osoba duchowa i materialna. Jezus karmił głodnych, leczył i uzdrawiał chorych, pomagał opanować gniew, uczył stosunku do jałmużny i postu. Interesował się wszystkimi przejawami życia człowieka, dając jednak pierwszeństwo sprawom duchowym. Wiedział, że chora dusza rzutuje na całe ciało, dlatego poprzez wpływ na zdrowie fizyczne przywiązywał serce i duszę do siebie. Apostoł Paweł nazwał to uzdrowieniem duchowym. Jak ja służę ludziom? Czy moja służba wynika z wiary i miłości czy raczej z tradycji i nawyków? Chrześcijanie XXI wieku coraz częściej pytani są nie o poglądy ale o postawę. Coraz częściej więc powinniśmy dawać świadectwo naszej wiary, właśnie w działaniu, w diakonii. Trudno być dzisiaj człowiekiem bezgranicznej miłości i dobroci, trudno organizować i prowadzić szeroka pojętą działalność na rzecz pomocy bliźniemu bez podstawy – wiary w Jezusa Chrystusa. Chrystus daje nam szansę, siłę i moc. Prawdziwy chrześcijanin nie żyje tylko dla siebie, lecz żyje w Chrystusie i w swoim bliźnim; w Chrystusie poprzez wiarę, a w bliźnim przez miłość.

 

 

znaczek-1pro

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

PODARUJ 1 %

Nasz cel: poszerzyć ofertę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Czytaj więcej >>