header02
Razem Lepiej - Besser Zusammen II Edycja PDF Drukuj Email

 

Projekt jest efektem współpracy pomiędzy PEA w Koszalinie a Pommersche Diakonieverein e.v w Greifswaldzie.

Celem II edycji projektu jest ponowne pobudzenie seniorów do zaangażowania społecznego w oparciu o współpracę

transgraniczną poprzez edukację, integrację i wymianę doświadczeń.


25 sierpnia br. parafia luterańska w Koszalinie rozpoczęła drugą edycję transgranicznego projektu dla seniorów „Razem Lepiej - Besser Zusammen”.

Wspólnym obszarem zainteresowań obu partnerów są seniorzy, którym należy stwarzać warunki do rozwoju i uruchomienia ich potencjału w

społecznościach lokalnych z uwzględnieniem zamieszkania na obszarze wsparcie. Punktem wyjścia przy tworzeniu idei projektu było zwrócenie uwagi na wyzwania,

przed jakimi stoi dzisiejsza Europa w kontekście starzejących się społeczeństw.

Pierwszym wydarzeniem projektowym było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Koszalinie na które składały się wspólne warsztaty,

zwiedzanie Koszalina, spotkanie integracyjne oraz zapoznanie uczestników wydarzenia z ofertą skierowaną do seniorów w Koszalinie.

Drugim etapem projektu było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Greifswaldzie, które miało miejsce w dniach 20-21.09 w Greifswaldzie.

Wydarzenie miało charakter kontynuacji poprzednich spotkań. Wynikiem prac warsztatowych będzie wydanie dwujęzycznego Dziennika Aktywnego Seniora,

który dystrybuowany będzie zarówno wśród polskich jak i niemieckich seniorów.

Dziennik Aktywności Seniora będzie zawierał artykuły o tematyce związanej z aktywnością seniora, możliwościami jego samorealizacji,

jak również o tematyce prozdrowotnej i prospołecznej. Znajdą się tam również teksty dotyczące polsko- niemieckich kontaktów i inicjatyw w ramach współpracy transgranicznej.

Ostatnim etapem, kończącym projekt było polsko-niemieckie seminarium na temat "Polskie i niemieckie formy aktywizacji seniorów - wymiana doświadczeń",

które odbyło się 7-8 listopada br. w Koszalinie. Seminarium poświęcone było różnym formom aktywizacji seniorów, realizowanym po obu stronach granicy.

W seminarium udział wzieli polscy i niemieccy referentów - specjaliści oraz  praktycy w temacie seminarium.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

 

znaczek-1pro

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

PODARUJ 1 %

Nasz cel: poszerzyć ofertę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Czytaj więcej >>